Wspieramy Python Software Foundation i Fundację „Medor”

Ani się obejrzeliśmy, a od rozpoczęcia naszej inicjatywy wspierania wolnego i otwartego oprogramowania minął miesiąc, więc przyszedł czas by wspomóc kolejny projekt lub organizację open source, oraz – tak jak poprzednio – inny szlachetny cel, nie związany z oprogramowaniem.

Zdecydowaliśmy, że w każdym miesiącu wyboru projektów lub organizacji do wsparcia będzie dokonywał ktoś inny z naszego zespołu. W tym miesiącu wybierającym został Krzysiek (aplauz!).

Organizacją wybraną przez Krzyśka jest Python Software Foundation, fundacja wspierająca język Python, zajmująca się rozwojem i promocją tego języka, oraz wspomagająca społeczność programistów Pythona na całym świecie. W realizowanych przez nas projektach niejednokrotnie korzystaliśmy z Pythona, zarówno w rozwiązaniach webowych, jak i przy tworzeniu aplikacji desktopowych.

Drugą organizacją, którą w tym miesiącu wspieramy, jest Fundacja „Medor” ze Zgierza (czyli rodzinnych stron Krzyśka). Postanowiliśmy zaadoptować (na zasadach adopcji wirtualnej) jednego z psów, którymi zajmuje się Fundacja, noszącego jakże wdzięczne imię „Wafel”.

Obie fundacje pozdrawiamy i dziękujemy za wysiłek, jaki wkładają w opiekę nad swoimi podopiecznymi, zarówno psami i kotami, jak i Pythonami.