Majowe spotkanie i prezentacja o usługach webowych w architekturze REST