Wspomagamy Linux Foundation i Światowy Fundusz Badań nad Rakiem