Pomagamy Fundacji Perla i Komitetowi Pomocy dla Zwierząt „Przystań Ocalenie”