#DarowiznySidnet: Krzysiek dla SciPy i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W zespole Sidnet nie brakuje science geeków, ale na hasła: „scientific computing”, „machine learning”, „data science” chyba najżywiej reaguje Krzysiek Pisera. Nasz Senior Lead Developer nadzorujący prace w projektach dla Edge NPD to zwolennik naukowego podejścia do tworzenia oprogramowania i zarządzania firmą.

Nic dziwnego, że nauka to słowo klucz przewijające się w projektach open‑source i non profit, które wspieramy na wniosek Krzyśka. Co to za projekty?

SciPy

Zestaw oprogramowania open‑source, opartego na Pythonie i stosowanego podczas rozwiązywania różnych zagadnień matematycznych w inżynierii oprogramowania.

Podstawowe elementy “ekosystemu” SciPy to:

  • NumPy – program służący do obliczeń na macierzach
  • Matplotlib – kreator wykresów
  • iPython – interaktywny interfejs
  • SymPy – pakiet do obliczeń symbolicznych
  • pandas – program wspierający analizę danych
  • SciPy library – podstawowa biblioteka do obliczeń naukowych

W kilku ostatnich projektach dla Egde NPD Krzysiek korzystał z paczek NumPy, pandas czy iPython. Dzięki bibliotece SciPy (w szczególności pakietowi scipy.optimize) rozwiązywał problemy optymalizacyjne z obszarów liniowego programowania.

“Rozwiązanie zamodelowanego matematycznie problemu biznesowego naszego Klienta wiązało się z jednoczesnym operowaniem na ponad 150 zmiennych. Dodatkowo, ograniczenia dla tych zmiennych były dynamicznie tworzone na podstawie instrukcji dostarczanych przez użytkownika. W efekcie, przeprowadzenie tylko jednej optymalizacji wymagało wykonania nawet tysiąca równań i nierówności matematycznych. Biblioteka SciPy pozwoliła na znajdowanie rozwiązań w zaledwie kilka sekund” wyjaśnia Krzysiek.

SciPy to także zaangażowana społeczność twórców i blogerów, a także coroczne konferencje organizowane w Teksasie i ich wersje lokalne: EuroSciPy, SciPy Japan, SciPy Latin America czy indyjski SciPy.in.

Parafrazując Joey’a z “Przyjaciół”, nasz Senior Lead Developer podsumowuje: “Czego tu nie lubić? Python? Dobre. Open-source? Dobre. Nauka? Dooobre!”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Organizacja non profit od 30 lat wspierająca naukowców i zespoły badawcze. Z założenia apolityczna i samofinansująca się, jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Program stypendialny START sprawia, że najzdolniejsi naukowcy przed trzydziestką nie rezygnują z kariery naukowej ze względów ekonomicznych czy osobistych. Rozwój polskiej nauki nie powinien być okupiony wieloletnimi wyrzeczeniami młodych naukowców” – mówi nasz lead developer.

Poza konsekwentnym finansowaniem rozwoju nauki, Fundacja stoi m.in. za wprowadzeniem Studiów Polskich (Polish Studies) na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii.