#DarowiznySidnet: Jakub dla ESLint oraz Ukrainy (poprzez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej)