#DarowiznySidnet: Dominika dla Tor Project i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

W marcu to Dominika Gajda wytypowała organizacje non-profit, które otrzymają nasze wsparcie. Dominika to programistka, głównie kodująca w Pythonie. Swoje umiejętności obecnie wykorzystuje w projekcie dla Carlsberg Group.


Dominika, będąc świadomą użytkowniczką internetu, popiera Tor Project, który między innymi dba o prawa do prywatności i wolności słowa. Dominika wspiera również Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – organizację chroniącą dzieci przed przemocą (również w sieci) i wykorzystywaniem seksualnym.

Tor Project


Prawdopodobnie najbardziej znanym produktem Tor Project – działającej od 17 lat organizacji non-profit – jest przeglądarka Tor, dostępna dla popularnych systemów operacyjnych.

“Umożliwia swobodną komunikację, daje dostęp do cenzurowanych treści w krajach ograniczających wolność słowa, pomaga uniknąć niechcianych reklam”, mówi Dominika i dodaje, że przeglądarka Tor “zapewnia wysoki poziom anonimowości w Internecie. Pozwala również ukryć aktywność, tożsamość i lokalizację użytkowników sieci”.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, działająca wcześniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje, od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Przede wszystkim oferuje krzywdzonym dzieciom pomoc psychologiczną i prawną oraz wprowadza Standardy Ochrony Dzieci w Polsce.

Jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz zapewniającą pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego.

Jej działania obejmują:

  • prowadzenie kampanii społecznych,
  • edukowanie dzieci, w jaki sposób unikać przemocy i wykorzystywania,
  • udzielanie telefonicznego wsparcia,
  • wpływanie na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka,
  • prowadzenie warsztatów dla osób pracujących z dziećmi, które pozwalają im łatwiej identyfikować problem i interweniować.

Dlaczego to ważne? “Prawidłowy rozwój w dzieciństwie ma znaczący wpływ na funkcjonowanie w późniejszych etapach życia. Traumy z tego okresu wywołują zmiany w budowie i funkcjonowaniu mózgu oraz zwiększają ryzyko problemów w przyszłości”, podkreśla Dominika.