Portfolio Sidnet Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych to placówka badawcza zajmująca się badaniami naukowymi nad funkcjonowaniem systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, opracowuje raporty i ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.

Zbudowaliśmy należący do Instytutu serwis internetowy Baza Dobrych Praktyk. W ramach projektu opracowaliśmy nie tylko rozwiązania technologiczne, ale także szatę graficzną serwisu i inne materiały wizualne.

Projekt graficzny

Przygotowując projekty ekranów, postawiliśmy na prostotę i przejrzystość, tak by użytkownicy mogli łatwo dotrzeć do interesujących treści w serwisie. Zadbaliśmy o responsywność – czytelny wygląd mobilnej wersji stron.

Opracowaliśmy źródłowe pliki graficzne, a na ich podstawie kod HTML serwisu.

Opracowanie infografik

Poza designem strony opracowaliśmy szereg infografik ilustrujących treści artykułów opublikowanych w serwisie.

Dzięki stałej komunikacji z Instytutem i uwzględnianiu na bieżąco zgłaszanych uwag, dostarczyliśmy rozwiązanie, które spełniło oczekiwania klienta.

Komponent Joomla

Jednym z założeń projektu było to, by Baza Dobrych Praktyk działała w ramach istniejącego serwisu, zbudowanego w oparciu o CMS Joomla.

Stworzyliśmy od podstaw dedykowany komponent dla Joomli, dzięki czemu Instytut zyskał możliwość dodawania, edycji i zarządzania artykułami nowego typu.

Plugin dodawania komentarzy

W panelu administracyjnym serwisu wprowadziliśmy istotne rozszerzenie – plugin dodawania komentarzy w edytorze treści TinyMCE, standardowo używanym w Joomli.

Plugin pozwala zaznaczyć fragment tekstu i wprowadzić treść komentarza (przypisu).Dodane w ten sposób komentarze wyświetlają się obok treści – na stronie i w pliku PDF.

Automatyczne generowanie dokumentów

Ważną funkcją serwisu jest automatyczne przetwarzanie wprowadzanych artykułów i tworzenie dokumentów PDF do pobrania. Dokumenty zawierają m.in. automatycznie tworzoną stronę tytułową, spis treści, nagłówek i stopkę oraz interaktywne diagramy– po kliknięciu przenoszące do wskazanej części dokumentu.

Do zbudowania tej funkcji wykorzystaliśmy rozwiązanie wkhtmltopdf.