Portfolio Sidnet Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych to placówka badawcza zajmująca się badaniami naukowymi nad funkcjonowaniem systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, opracowuje raporty  ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.

Zbudowaliśmy należący do Instytutu serwis internetowy Baza Dobrych Praktyk. W ramach projektu opracowaliśmy nie tylko rozwiązania technologiczne, ale także szatę graficzną serwisu i inne materiały wizualne.

Komponent Joomla

Jednym z założeń projektu było to, by Baza Dobrych Praktyk działała w ramach istniejącego serwisu, zbudowanego w oparciu o CMS Joomla.

Stworzyliśmy od podstaw dedykowany komponent dla Joomli, dzięki czemu Instytut zyskał możliwość dodawania, edycji i zarządzania artykułami nowego typu.

Portfolio Sidnet Instytut Badań Edukacyjnych Joomla
Portfolio Sidnet Instytut Badań Edukacyjnych Plugin dodawania komentarzy

Plugin dodawania komentarzy

W panelu administracyjnym serwisu wprowadziliśmy istotne rozszerzenie – plugin dodawania komentarzy w edytorze treści TinyMCE, standardowo używanym w Joomli.

Plugin pozwala zaznaczyć fragment tekstu i wprowadzić treść komentarza (przypisu). Dodane w ten sposób komentarze wyświetlają się obok treści – na stronie i w pliku PDF.

Automatyczne generowanie dokumentów

Ważną funkcją serwisu jest automatyczne przetwarzanie wprowadzanych artykułów i tworzenie dokumentów PDF do pobrania. Dokumenty zawierają m.in. automatycznie tworzoną stronę tytułową, spis treści, nagłówek i stopkę oraz interaktywne diagramy – po kliknięciu przenoszące do wskazanej części dokumentu.

Do zbudowania tej funkcji wykorzystaliśmy rozwiązanie wkhtmltopdf.

Portfolio Sidnet Instytut Badań Edukacyjnych Generowanie dokumentów
Portfolio Sidnet Instytut Badań Edukacyjnych Projekt graficzny

Projekt graficzny

Przygotowując projekty ekranów, postawiliśmy na prostotę i przejrzystość, tak by użytkownicy mogli łatwo dotrzeć do interesujących treści w serwisie. Zadbaliśmy o responsywność – czytelny wygląd mobilnej wersji stron.

Opracowaliśmy źródłowe pliki graficzne, a na ich podstawie kod HTML serwisu.

Opracowanie infografik

Poza designem strony opracowaliśmy szereg infografik ilustrujących treści artykułów opublikowanych w serwisie.

Dzięki stałej komunikacji z Instytutem i uwzględnianiu na bieżąco zgłaszanych uwag, dostarczyliśmy rozwiązanie, które spełniło oczekiwania klienta.