Realizacje Sidnet UK2

Od 2014 roku jesteśmy stałym partnerem UK2, brytyjskiej firmy oferującej szeroką gamę usług związanych z hostingiem i domenami, należącej do grupy THG.

Współpracujemy przy kluczowym projekcie firmy, którym jest budowa i rozwój zintegrowanego systemu do sprzedaży i zarządzania usługami.

Zajmujemy się nie tylko zadaniami związanymi z programowaniem, ale także pomagamy przy wprowadzaniu do użycia nowych wersji systemu i przy koordynacji prac.

Architektura aplikacji front-end

Od początku powstawania systemu byliśmy zaangażowani w budowę aplikacji front-endowej, napisanej w JavaScript. Zajmowaliśmy się kształtowaniem jej szkieletu, architektury i adaptacją wybranych rozwiązań technicznych do potrzeb projektu.

Obecnie utrzymujemy i rozwijamy całość aplikacji: panel administracyjny, panel klienta, mechanizmy składania zamówień.

Obsługiwanie zamówień

Zadbaliśmy, by proces zamówień był wygodny dla klientów – od zakupu usługi można natychmiast przejść do jej konfiguracji.

Administratorzy mają natomiast możliwość łatwej realizacji poszczególnych etapów zamówienia klienta, rozwiązywania blokad, dokonywania ewentualnych zwrotów pieniędzy oraz wprowadzania zmian w konfiguracji zakupionych usług.

Zarządzanie danymi klientów

Starannie zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy funkcje służące do bieżącej obsługi klientów.

Zapewniliśmy administratorom możliwość m.in.: łatwego przeglądania i zarządzania usługami klienta, obsługi transferów usług między kontami użytkowników, przeglądanie i zarządzanie płatnościami, obsługę zapytań klienta, czy podgląd bonusów, które zyskali, jeśli polecili komuś usługę.

Raporty sprzedaży

Zbudowany przez nas panel administracyjny pozwala przeglądać statystyki i raporty sprzedaży generowane przez API systemu.

Dla szybkiego i czytelnego przedstawienia danych, opracowaliśmy metodę ich wyświetlania w formie wykresów, na podstawie javascriptowej biblioteki Highcharts.

Obsługa wielu marek

UK2 Group to właściciel kilku marek. Wyzwaniem, przed którym stanęliśmy, pracując nad aplikacją, było jej zaprojektowanie w sposób, który zapewniłby minimalną powtarzalność tych samych zadańwykonywanych dla różnych brandów.

Przystosowaliśmy panel do zarządzania wieloma markami przy pomocy tego samego kodu. Obecnie obsługujemy jednocześnie UK2.net, Midphase.com, Westhost.com.