Realizacje Sidnet UK2

Od 2014 roku jesteśmy stałym partnerem UK2, brytyjskiej firmy oferującej szeroką gamę usług związanych z hostingiem i domenami, należącej do grupy THG.

Współpracujemy przy kluczowym projekcie firmy, którym jest budowa i rozwój zintegrowanego systemu do sprzedaży i zarządzania usługami.

Zajmujemy się nie tylko zadaniami związanymi z programowaniem, ale także pomagamy przy wprowadzaniu do użycia nowych wersji systemu i przy koordynacji prac.

Architektura aplikacji front-end

Od początku powstawania systemu byliśmy zaangażowani w budowę aplikacji front-endowej, napisanej w JavaScript. Zajmowaliśmy się kształtowaniem jej szkieletu, architektury i adaptacją wybranych rozwiązań technicznych do potrzeb projektu.

Obecnie utrzymujemy i rozwijamy całość aplikacji: panel administracyjny, panel klienta, mechanizmy składania zamówień.

Portfolio Sidnet UK2 Architektura aplikacji frontend
Portfolio Sidnet UK2 Obsługiwanie zamówień

Obsługiwanie zamówień

Zadbaliśmy, by proces zamówień był wygodny dla klientów – od zakupu usługi można natychmiast przejść do jej konfiguracji.

Administratorzy mają natomiast możliwość łatwej realizacji poszczególnych etapów zamówienia klienta, rozwiązywania blokad, dokonywania ewentualnych zwrotów pieniędzy oraz wprowadzania zmian w konfiguracji zakupionych usług.

Zarządzanie danymi klientów

Starannie zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy funkcje służące do bieżącej obsługi klientów.

Zapewniliśmy administratorom możliwość m.in.: łatwego przeglądania i zarządzania usługami klienta, obsługi transferów usług między kontami użytkowników, przeglądanie i zarządzanie płatnościami, obsługę zapytań klienta, czy podgląd bonusów, które zyskali, jeśli polecili komuś usługę.

Portfolio Sidnet UK2 Zarządzanie danymi
Portfolio Sidnet UK2 Raporty sprzedaży

Raporty sprzedaży

Zbudowany przez nas panel administracyjny pozwala przeglądać statystyki i raporty sprzedaży generowane przez API systemu.

Dla szybkiego i czytelnego przedstawienia danych, opracowaliśmy metodę ich wyświetlania w formie wykresów, na podstawie javascriptowej biblioteki Highcharts.

Obsługa wielu marek

UK2 Group to właściciel kilku marek. Wyzwaniem, przed którym stanęliśmy, pracując nad aplikacją, było jej zaprojektowanie w sposób, który zapewniłby minimalną powtarzalność tych samych zadań wykonywanych dla różnych brandów.

Przystosowaliśmy panel do zarządzania wieloma markami przy pomocy tego samego kodu. Obecnie obsługujemy jednocześnie UK2.net, Midphase.com, Westhost.com.

Portfolio Sidnet UK2 Obsługa wielu marek