#DarowiznySidnet: Marcin dla Django i Stowarzyszenia Pomagaj Pomagać Różaland

Nawet podczas letnich wakacji pozostajemy zaangażowani we wspieranie finansowe wybranych inicjatyw open-source i non-profit. W ramach naszej cyklicznej akcji w tym miesiącu to Marcin Tabaka, doświadczony lead developer, wybrał dwa przedsięwzięcia, które otrzymają naszą pomoc w lipcu.  Marcin wybrał Django, framework, który upraszcza tworzenie aplikacji internetowych poprzez wykorzystanie gotowych komponentów. Na prośbę Marcina wspieramy także […]